Find mere om:
Militæret åbner naturens godtepose | rejser.guide.dk

Militæret åbner naturens godtepose

Forsvaret har givet offentligheden adgang til Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads i Nordsjælland. Dermed har hovedstadsområdets befolkning fået sjældne naturværdier tættere på.

Besværet med at løfte min cykel over den gul-sorte bom, der spærrer det militære terræn af fra den offentlige vej, optager mig så meget, at jeg først ser rådyret kun 20-30 meter fra mig, da jeg omsider er kommet op på cyklen og har kørt et lille stykke. Ærgerligt nok, for cyklens hjul knaser på grusvejen og skræmmer rådyret, som skynder sig i skjul i det høje græs.

»Men hold da op,« tænker jeg.

»Jeg har dårligt nok begyndt min tur i det militære øvelsesterræn, før et rådyr er ganske tæt på. Det lover godt.«

Desværre holdt lovningen ikke. Jeg så ikke flere rådyr under mit tre timer lange besøg, men der var masser af spor efter dem, især synlige i de baner, som forsvarets kampvogne pløjer op, når de øver sig på krig i det naturområde i Nordsjælland, der hedder Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads. Området, der ligger 25-30 km nord for Københavns centrum, blev midt i juli åbnet for publikum fra solopgang til solnedgang på dage, hvor militæret ikke bruger terrænet.

Jomfruelig natur

Besøgende får en ægte oplevelse af dansk natur på det 533,5 ha store øvelsesområde, som ikke findes magen til andre steder i hovedstadsområdet. De første jorder blev opkøbt i 1910, så en del af arealet har været lukket for offentligheden i over 100 år, og bortset fra de militære aktiviteter har naturen mere eller mindre fået lov at passe sig selv.

Der er tale om et kuperet morænelandskab, der blev dannet under sidste istid, som varede indtil for ca. 10.000 år siden. I dag består det af moser, enge, sletter, skove, vandløb, vandhuller og søer. Tilsammen et terræn, der spænder fra tæt krat og skov til åbne vidder, nærmest som tropisk savanne med græssteppe og spredte træer. Dyre- og plantelivet er mangfoldigt og har her et fristed i hovedstadsområdets tætte bebyggelser og Nordsjællands intensive landbrug. Danmarks Naturfredningsforenings lokale repræsentanter betegner området som spændende og enestående, ikke mindst hvad angår plantelivet, og fordi store dele af arealerne fremstår lyse og åbne uden at have udviklet sig til skov, hvilket er usædvanligt i Københavns nærhed.

Foreløbig er der kun gode erfaringer med at lade offentligheden få adgang til øvelsesterrænet, fortæller seniorsergent Henrik Munck, der er forsvarets kontaktperson vedrørende arealet. »Vi har ingen problemer haft, men endnu har der heller ikke været så mange besøgende,« siger Henrik Munck.

»Vi har i nogle tilfælde talt med folk om deres oplevelser, og den eneste kommentar, jeg kan huske, var fra en ældre dame, som foreslog nogle borde og bænke. Det ønsker vi dog ikke at stille op. Åbningen af terrænet på dage, hvor vi ikke bruger det, er et tilbud til publikum, men almindelige mennesker kan kun være her i et antal og et omfang, som ikke kolliderer med den militære uddannelse, som bl.a. omfatter træning af soldater, der skal til Afghanistan.«

Livgardens hjemmebane

Hvor jomfruelig, stille og smuk, naturen end er, kan man ikke overse den militære tilstedeværelse. Ud over kampvognssporene er der bl.a. skydebaner, forhindringsløbebane, et træningsområde for nærkamp og Garderkasernen i Høvelte, som er kaserne for Den Kongelige Livgarde. Her uddannes soldater til internationale missioner og til det vagtkompagni, der bl.a. ses i bjørneskindshuer ved dronningens residens, Amalienborg. Livgarden er primær bruger af øvelsesterrænet, men også hjemmeværnet og politiet benytter området.

Sandholmlejren er ved siden af Garderkasernen det mest markante bygningselement inden for øvelsesområdet. Sandholm bruges i dag som lejr for asylansøgere og drives af Dansk Røde Kors. Sjælsmark Kaserne, som ligger ved øvelsesterrænets nordøstlige side, er nedlagt, men brugtes indtil den 1. oktober af Røde Kors som asylcenter for uledsagede børn.

Jyllands-Postens tur i området foregik på cykel i den centrale og sydlige del, og til fods i den mindre del af terrænet, der ligger nord for Sandholmgårdsvej/ Sjælsmarksvej. Her fulgte vi et opkørt kampvognsspor og fortrød, at vi ikke havde taget gummistøvler på. Kampvognene laver fordybninger og trykker jorden så fast, at der pga. regn opstår små vandhuller. Dem er frøer og tudser glade for, men for et menneske i almindelige sko betyder det, at man må op fra sporet og ind i det høje græs, der udgør bundvegetationen. Faktisk ville gummistøvlerne også være det bedste fodtøj i græsset, som går en høj person til midt på lårene.

I dette afsnit af øvelsesterrænet er det, at ligheden med en afrikansk savanne falder i øjnene. Dette indtryk forstærkes, da vi først møder det eneste menneske på vores tur: en mørkhudet mand, givetvis en beboer fra Sandholm, og lidt senere, da vi igen nærmer os Sandholmgårdsvej, hvor vi bemærker, at der på denne vej er en næsten konstant strøm af mørke mennesker på vej til eller fra den nærliggende landsby, Blovstrød. Deres muntre samtale tyder på, at de finder sig nogenlunde tilpas på "den nordsjællandske savanne".

Oplev Holmens forandring 

Tre råd til rejsen

  • Adgang: Der er adskillige indgange til det militære øvelsesterræn fra de offentlige veje, der går igennem området, bl.a. Kongevejen mellem Birkerød og Blovstrød, Høveltevej og Sandholmgårdsvej/-Sjælsmarksvej mellem Hørsholm og Blovstrød. Ved indgangene er opstillet tydelige tavler, hvor man kan tage en informativ folder med bl.a. kort over området. Indgangene er på øvelsesfrie dage lukket med bomme, så biler ikke kan komme ind. Forsvaret stiller ikke parkeringsmuligheder til rådighed.
  • Åbningstider: Fra solopgang til solnedgang, når der ikke foregår militær aktivitet. Det betyder, at den offentlige adgang i nogle måneder er begrænset til få dage. En månedsoversigt på informationstavlerne oplyser åbningsdagene, og de kan desuden findes på www.forsvaret. dk/LG - her skal man ind i afsnittet "Øvelsesterræn".
  • Uddrag af ordensreglerne: Færdsel til fods i hele terrænet, dog ikke på bl.a. Garderkasernen og i Sandholmlejren. De lukkede områder er markeret på kortet. Ryttere og cyklister kan benytte befæstede veje, dvs. grusveje og enkelte asfaltveje. Hunde skal være i snor. Opsamling og berøring af ammunition eller ammunitionsrester er farligt og forbudt.

Guide: Accepter maskinen og find ro

31-12-2014: Når efteråret har lagt en dyne af stilhed over Bornholm, kan du kaste dig tilbage i den bornholmske natur og slippe dig selv. Her kan du lære at acceptere dagligdagens lyde og få et afbræk i hverdagen. Læs artikel

Guide: Møns Klint i børnehøjde

13-09-2014: Danmarks højeste skrænt er klinten på østenden af Møn. Her knejser bøgetræerne i en natur med sjældne blomster, og på stranden neden for klinten kan enhver finde forstenede dyr – og det synes børnene er mest interessant. Læs artikel

Guide til Christiansø og Frederiksø

12-07-2014: Christiansø og Frederiksø ligger midt ude i Østersøen, og på vej derud med færgen kan man se gråsælerne slænge sig i solen – til stor irritation for fiskerne. Læs artikel

Guide til ferieøen Bornholm

12-07-2014: ... er i sandhed den dejligste ferieø. Udforsk Gudhjem og omegn på cykel – og stop undervejs, når klippesider og kunstmuseer indbyder til et nærmere kig. Læs artikel

Guide: På eventyr i sommerlandet

14-06-2014: Danmark byder på en masse spændende oplevelser hele sommeren – Jyllands-Posten guider til en række af de bedste. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste på rejser.guide.dk
Loading...